Vịnh Xuân quyền còn được biết đến dưới tên gọi là Vĩnh Xuân quyền là một môn võ thuật có nguồn gốc từ Nam Thiếu Lâm tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Do không thuê được tàu to nên võ đường mình sẽ thuê tàu 60 chỗ với lịch trình thay đổi như sau: