Vịnh Xuân quyền còn được biết đến dưới tên gọi là Vĩnh Xuân quyền là một môn võ thuật có nguồn gốc từ Nam Thiếu Lâm tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Võ đường Đại Việt Y Võ Đạo tuyển sinh trong dịp hè các khóa học Vịnh Xuân Quyền tại các địa điểm: